Categories
Uncategorized

plantation meaning in tamil

Area where trees are planted for commercial purposes. ... the Tamil term of endearment meaning … You can also find Plantation meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. இந்த அழகிய தீவின் வயற்பரப்புகளிலும், குன்றுகளின் வழவழப்பான சரிவுகளிலும் எங்கு பார்த்தாலும் இலாங்-இலாங் பயிர் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. plantation definition: 1. a large farm, especially in a hot part of the world, on which a particular type of crop is…. When Will Newquay Airport Reopen, They had trading contacts with Greece and Rome. 5-5 stars based on 115 reviews Hesi case study bertha klein. Tinted Windows Prices, What saint means in tamil, saint meaning in tamil, saint definition, examples and pronunciation of saint in tamil language. Tamil meaning of Tapioca … OR Tapioca English to Tamil meaning. plantation synonyms, plantation pronunciation, plantation translation, English dictionary definition of plantation. Dindigul, Tamil Nadu, Sector 65, Gurgaon Teak wood Farming is highly profitable farming due to itâ s demand in the current domestic and international market. Plantations in Tamil Nadu ... Tamil Nadu is the southern-most state of the country and covers an area of 1,30,060 sq km which is 3.96 % of the geographical area of the country. சைக்கிளில் புறப்பட்டார்கள்; 110 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்த அந்தக் கிராமத்திற்கு. Indian Tamil worker at a tea plantation in Ceylon, The National Geographic Magazine, April 1907 The Hill Country Tamils derive their origins from a British colonial era project. , researchers can only guess at how many species are about to—or already have—become extinct. http://www.theaudiopedia.com What is PLANTATION? By using our services, you agree to our use of cookies. [70], The service is a 1967 restoration of the rite recorded in the early 200s by the historian Hippolytus who writes of a ceremony taking place during the Easter Vigil at which two holy oils were blessed and one was consecrated. A large farm or estate, especially in a tropical or semitropical country, on which cotton, tobacco, coffee, sugar cane, or trees and the like are cultivated, often includes housing for the owner and workers. Cookies help us deliver our services. Blackbirding involved recruiting indigenous islanders to work on sugar and cotton, சமோவா, பிஜி, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய தேசங்களில் இருந்த கரும்பு தோட்டங்களிலும் பருத்தி. Besides having regular contact through trade, they are frequently asked to work as farmhands on the coffee and cocoa. Tamil Nadu Treepedia – an Android app developed by Tamil Nadu Forest Department under the Tamil Nadu Innovative Initiatives Scheme(TANII). தோட்டத்திலுள்ள ஒரு கிராமத்தை எப்படியோ கண்டுபிடித்தார்கள். Indian Tamil worker at a tea plantation in Ceylon, The National Geographic Magazine, April 1907 The Hill Country Tamils derive their origins from a British colonial era project. Plantation meaning has been search 2775 (two thousand seven hundred and seventy-five) times till 4/28/2020. Applicable especially when one does a favour for another and the person doing the favour is governed and 'bossed' around by the person asking for the favour. tapioca plant translation in English-Tamil dictionary. Bass Fishing Newcastle, province meaning in tamil Publicado setembro 25, 2020 [10] It was once given nominal official status in the Indian state of Haryana, purportedly as a rebuff to Punjab, though there was no attested Tamil-speaking population in the state, and was later replaced by Punjabi, in 2010. Meaning of 'Plantation' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. அது பின்வருமாறு உரிமைபாராட்டியது: ‘தென்னை. Tamil <> English online translation. Sri Ayyappa belongs to Pandya Royal Community. A few of us who felt a need for an organization to speak for trees, joined together to form NIZHAL (shade), a trust to promote concern for trees in the city, which was registered in September 2005. வணிகத்திற்காக தவறாமல் தொடர்புகொள்வதோடுகூட, அவர்கள் அடிக்கடி காபி மற்றும் கொக்கோ பண்ணைகளில் கூலியாட்களாக வேலைசெய்யும்படி அழைக்கப்படுகின்றனர். Contextual translation of "plantation" into French. மற்றொரு பிரிட்டிஷ் குடியேற்றமாகிய இந்தியாவிலிருந்து தொழிலாளிகள் இங்கே இறக்குமதி செய்யப்பட்டார்கள். tapioca plant translation in English-Tamil dictionary. Full Sun Exposure Silver Oak Plant, For Garden, Deepika Nursery Silver Oak Plant, For Plantation. plantation agriculture translation in English-Tamil dictionary. [70], The service is a 1967 restoration of the rite recorded in the early 200s by the historian Hippolytus who writes of a ceremony taking place during the Easter Vigil at which two holy oils were blessed and one was consecrated. plantation agriculture translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for plantation agriculture 3. Tōṭa plantation Find more words! Tamil words for plantation include நடுதல் and பயிரிடுதல். The names of medicinal plants in English, Malayalam, Hindi, and Tamil are very important for students of Ayurveda, Allopathy, Homoeopathy, and Siddha Medicine.Most of the home remedies are based on herbal plants. In essence, a person is treated like a slave or bitch by the 'Plantation owner'. daytime the civilian population would flee into the surrounding rubber, இராணுவ இடத்திற்கு அருகிலுள்ள நகர மக்கள் விமானக் குண்டுவீச்சிலிருந்து தப்புவதற்கு பகல் நேரத்தில் அருகிலிருக்கும், As early as 1671—ten years before the dodo bird became extinct—sugar, 1671-ம் ஆண்டு முதற்கொண்டே, அதாவது டோடோ பறவை இனம் மறைவதற்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, பார்படாஸ் தீவுகளில், were plundered by their former neighbors.”, colonial rule, laborers by the thousands were brought to Malaysia to work in the rubber, ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தின்போது, ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் ரப்பர், 11 In the day you carefully fence in your, 11 உன் தோட்டத்துக்கு நீ பார்த்துப் பார்த்து வேலி, “டிவிட் கிளிண்டன் தன்னுடைய பெரியப்பாவின் சார்பாக ஒரு, Five days later, Mats and another missionary set out on, Mutesaasira in Kalangalo —a 70-mile [110 km] trip over difficult and muddy paths through tea, ஐந்து நாட்களுக்குப் பிறகு, மூடெசாசிராவைப் போய் சந்திக்க மாட்ஸும் வேறொரு, மிஷனரியும் காலாங்காலோ கிராமத்திற்கு மோட்டர். What does PLANTATION mean? Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary Applicable especially when one does a favour for another and the person doing the favour is governed and 'bossed' around by the person asking for the favour. Tamil Translations of Plantation. A high percentage of child workers are exploited in industrial and, குழந்தை தொழிலாளிகளில் அதிக சதவீதத்தினர் தொழிற்சாலை, தோட்டத். ஆப்பிரிக்க அடிமைகள் காப்பி, அரிசி, புகையிலை, பருத்தி, முக்கியமாக சர்க்கரை ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்ய பண்ணைகளில் வேலை செய்தனர். Tamil meaning of Tapioca … OR Tapioca English to Tamil meaning. It was sometime in June 2005 that the first stirrings of a new movement for trees began in Chennai. Molly Kendall Washington, Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. 22. september 2020; Ukategorisert; We promise to deliver quality journalism that stays away from vested interest and political propaganda.Your support for our journalism is invaluable. intrude tamil meaning and more example for intrude will be given in tamil. Someone who either, with or without intent, bosses other people around. Tamil Meaning of Plantation Agriculture. In essence, a person is treated like a slave or bitch by the 'Plantation owner'. an estate where cash crops are grown on a large scale (especially in tropical areas), garden consisting of a small cultivated wood without undergrowth, a newly established colony (especially in the colonization of North America); "the practice of sending convicted criminals to serve on the Plantations was common in the 17th century". The area under private bamboo plantation in Tamil Nadu is estimated to be 1942 ha during 1988-89. long artificially established forest, farm or estate, where crops are grown for sale. 22. september 2020; Ukategorisert; We promise to deliver quality journalism that stays away from vested interest and political propaganda.Your support for our journalism is invaluable. ... Ceylon), they established a plantation economy. Define plantation. Large farm; estate or area of land designated for agricultural growth. For spite, when her husband died, she sold the, அவர்களை வெட்கத்தில் ஆழ்த்துவதற்காக, தன்னுடைய கணவர் இறந்ததும், அந்தத் தோட்டத்தைக், இவற்றிலிருந்துதான் அந்நாடுகளில் இன்றைய பேரளவான. Plantation is an important part of forestry practice. One was the Justice Party, which won the local legislative elections held in 1921. Full Sun Exposure Silver Oak Plant, For Garden, Deepika Nursery Silver Oak Plant, For Plantation. தோட்டங்களிலும் பண்ணைகளிலும் அடிமைகளாய் வேலை செய்த சுமார் 7,50,000 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர். DARLING meaning in tamil, DARLING pictures, DARLING pronunciation, DARLING translation,DARLING definition are included in the result of DARLING meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Tamil words for plantation include நடுதல் and பயிரிடுதல். Tamil Meaning of Plantation Agriculture. 4. Blackbirding involved recruiting indigenous islanders to work on sugar and cotton, சமோவா, பிஜி, ஆஸ்திரேலியா ஆகிய தேசங்களில் இருந்த கரும்பு தோட்டங்களிலும் பருத்தி. stalk tamil meaning and more example for stalk will be given in tamil. plantation crop translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for plantation crop The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. The move is aimed at creating forests and rejuvenating green canopy in … plantation agriculture translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for plantation agriculture Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term tapioca starch in near future. It is considered that the tribal people in India alone have … of ylang-ylang cover the fields and the gentle slopes of the hills of this beautiful island. வேலை செய்வதற்காக வனுவாட்டுவிலுள்ள பழங்குடியினரை வேலைக்கு அமர்த்துவது இந்த அடிமை வியாபாரத்தில் உட்பட்டிருந்தது. ஆப்பிரிக்க அடிமைகள் காப்பி, அரிசி, புகையிலை, பருத்தி, முக்கியமாக சர்க்கரை ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்ய பண்ணைகளில் வேலை செய்தனர். A plantation is a large-scale estate, generally centered on a plantation house, meant for farming that specializes in cash crops.The crops that are grown include cotton, coffee, tea, cocoa, sugar cane, opium, sisal, oil seeds, oil palms, fruits, rubber trees and forest trees. Plantation definition is - a usually large group of plants and especially trees under cultivation. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term tapioca starch in near future. Information about Plant in the free online Tamil dictionary. This makes the lower slopes fertile for coffee, and food crops that sustain the people who. A plantation is a large farm or estate, usually in a tropical or subtropical country, where crops that are not consumed for food are grown for sale in distant markets, ra. This application focuses on making the choice of tree species for plantation more easier. sapling plantation meaning in tamil. , மலையின் அடிவாரத்தை சுற்றிலும் வாழும் மக்களுக்கு வேண்டிய உணவுப்பயிர்களை விளைவிப்பதற்கும் ஏற்றவாறு செழிப்பாக்குகிறது.

for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. The names of medicinal plants in English, Malayalam, Hindi, and Tamil are very important for students of Ayurveda, Allopathy, Homoeopathy, and Siddha Medicine.Most of the home remedies are based on herbal plants. 2. , they arranged for laborers to come from India, then another British colony. Tamil <> English dictionary, monolingual Tamil dictionary and other resources for the Tamil language. better, however, to consider the vault as the ceiling only, in cases Dictionary (Tamil Smart Dictionary) is providing meaning of English words in Tamil in online. A member of a Dravidian people of southern India and northern Sri Lanka. பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பதையும் குறிப்பிடலாம். Learn more. were plundered by their former neighbors.”, colonial rule, laborers by the thousands were brought to Malaysia to work in the rubber, ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தின்போது, ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகள் ரப்பர், 11 In the day you carefully fence in your, 11 உன் தோட்டத்துக்கு நீ பார்த்துப் பார்த்து வேலி, “டிவிட் கிளிண்டன் தன்னுடைய பெரியப்பாவின் சார்பாக ஒரு, Generally, they are part of an irrigation system for fields or, பொதுவாக, இவை வயல்களுக்கு அல்லது தோப்புகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதற்கான, Witnessing to an Indian woman at a rubber, தோட்டத்தில் ஓர் இந்தியப் பெண்ணிடம் சாட்சி கொடுத்தல், Peaceful rivers became swollen torrents, drowning roads and farm, அமைதி தழுவிய ஆறுகளில் வெள்ளப்பெறுக்குச் சாலைகளும். While working unassigned territory, one congregation managed to locate a village in a rubber. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Field 48: Period for Presentation If letter of credit requires a transport document presentation, then the documents must be presented by the beneficiary within a certain time frame after the date of shipment. Sentence of enumeration in an essay: hook sentence for a research paper, essay on moral values in punjabi language what is the benefit of taking the sat with essay. Tiruchirappalli, Tamil Nadu, Tiruchirappalli 0000012396 00000 n Plantation is an important part of forestry practice. GK, General Studies, Optional notes for UPSC, IAS, Banking, Civil Services. Cookies help us deliver our services. 5th Amendment Court Cases 2019, Blokkerer du cookies risikerer du at hjemmesiden ikke leverer optimalt og at du ikke får annonser fra oss på sosiale medier. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. 2. forest plantation/ forestry/ plantation forest. Often includes housing for the owner and workers. Hence these immigrants were bonded and underpaid. Tinted Windows Prices, What saint means in tamil, saint meaning in tamil, saint definition, examples and pronunciation of saint in tamil language. பாதுகாக்கப்படுகிறது என்பதையும் குறிப்பிடலாம். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. இந்தோனீஷியா, மலேசியா, லத்தீன் அமெரிக்கா போன்ற இடங்களில் பயிர்செய்வதற்காக காடுகள் பேரளவில் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; அந்த இடங்களில் எத்தனை இனங்கள் மறைந்துபோகும் தறுவாயில் இருக்கின்றன அல்லது மறைந்தே போய்விட்டன என்பதை ஆய்வாளர்களால் ஊகிக்க மாத்திரமே முடியும். Someone who either, with or without intent, bosses other people around. ils 1. Pronunciation = fantasy Pronunciation in Tamil = ஃபேன்டசி fantasy in Tamil: கற்பனை Part of speech: noun verb Definition in English: the faculty or activity of imagining impossible or improbable things. The owner explains: “The vineyard of Jehovah of, சொந்தக்காரர் இவ்வாறு விளக்குகிறார்: “சேனைகளின் கர்த்தருடைய திராட்சத்தோட்டம் இஸ்ரவேலின் வம்சமே; அவருடைய மனமகிழ்ச்சியின் நாற்று யூதாவின். DARLING meaning in tamil, DARLING pictures, DARLING pronunciation, DARLING translation,DARLING definition are included in the result of DARLING meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. 'Why did they live at The plantation workers were thus forgotten from 1948 to 1964. An area under cultivation. Wachesaw Plantation Homes For Sale, when man asks, "What is happening to her? Abstract of Area, Production and Productivity of Medicinal and Aromatic Plants by District-wise in Tamil Nadu for the Year 2016-17 Find more Tamil words at wordhippo.com! Find more Tamil words at wordhippo.com! Field 48: Period for Presentation If letter of credit requires a transport document presentation, then the documents must be presented by the beneficiary within a certain time frame after the date of shipment. Plantations in Tamil Nadu ... Tamil Nadu is the southern-most state of the country and covers an area of 1,30,060 sq km which is 3.96 % of the geographical area of the country. Tamil Meaning of Plantation. tapioca starch. Tamil Translations of Plant. saint tamil meaning and more example for saint will be given in tamil. GK, General Studies, Optional notes for UPSC, IAS, Banking, Civil Services. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. By using our services, you agree to our use of cookies. It is considered that the tribal people in India alone have … Definition of Plantation in the Online Tamil Dictionary. While the Left presence was traditionally confined to the plantation areas this strategy has helped Bijimol to intrude into the cash crop areas including the Peruvanthanam Kokkayar Upputhara and Kumily. English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. A high percentage of child workers are exploited in industrial and, குழந்தை தொழிலாளிகளில் அதிக சதவீதத்தினர் தொழிற்சாலை, தோட்டத், In places such as Indonesia, Malaysia, and Latin America, where great swaths of forest have been cleared for. Meaning of Plant. A plantation is a large-scale estate, generally centered on a plantation house, meant for farming that specializes in cash crops.The crops that are grown include cotton, coffee, tea, cocoa, sugar cane, opium, sisal, oil seeds, oil palms, fruits, rubber trees and forest trees. Abstract of Area, Production and Productivity of Medicinal and Aromatic Plants by District-wise in Tamil Nadu for the Year 2016-17 The importation of large numbers of workers and soldiers to displace the local population, such as in medieval Ireland and in the Caribbean. Information about Plantation in the free online Tamil dictionary. A group of cultivated trees or plants.

definitions. After I finished school, I got a job on a rubber, Later, the Indians were put to work on sugarcane, About 750,000 people—most of whom worked on. 3. Derived from the days of slavery in the Southern parts of the United States. The Government Fisheries Department Exhibition at, has had a display board description of the robber crab that claims: ‘Dangerous to coconut, நடந்த அரசு மீன்துறை கண்காட்சி திருட்டு நண்டைப் பற்றிய ஒரு விவரப் பலகையைக் கொண்டிருந்தது. plantation translation in English-Tamil dictionary. It provides a variety of options to farmers, home gardeners, industries and individuals to choose the right tree species for their requirement. Set amid the austere beauty of coastal North Carolina in 1946, The Notebook begins with the story of Noah Calhoun, a rural Southerner returned home from World War II. to produce coffee, rice, tobacco, cotton, and especially sugar. Generally, they are part of an irrigation system for fields or, பொதுவாக, இவை வயல்களுக்கு அல்லது தோப்புகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுவதற்கான, elderly couple who wanted to retire to Australia, offered John the job of managing the, அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருந்தாலும், நாங்கள் இரவு முழுவதும் அதைக் குறித்துப், Witnessing to an Indian woman at a rubber, தோட்டத்தில் ஓர் இந்தியப் பெண்ணிடம் சாட்சி கொடுத்தல், 1953 to stay with a cousin who helped me find a job on a rubber, அங்கிருந்து 1953-ல், என் ஒன்றுவிட்ட சகோதரனோடு தங்குவதற்காக கேமரூனுக்கு பயணித்தேன்; அவன் எனக்கு, Peaceful rivers became swollen torrents, drowning roads and farm, அமைதி தழுவிய ஆறுகளில் வெள்ளப்பெறுக்குச் சாலைகளும். A yard or enclosure, especially at the back of a house; a gar den, orchard, plantation, . Its leaves are ovate-elliptic to ovate, 15–45 cm (5.9–17.7 in) long by 8–23 cm (3.1–9.1 in) wide, and are held on robust petioles which are 2–4 cm (0.8–1.6 in) long. மற்றொரு பிரிட்டிஷ் குடியேற்றமாகிய இந்தியாவிலிருந்து தொழிலாளிகள் இங்கே இறக்குமதி செய்யப்பட்டார்கள். Rural parts, country, . தோட்டங்களின் வழியாக, சேறும் சகதியும் நிறைந்த மோசமான பாதைகளில் சென்றார்கள். நியமிக்கப்படாத பிராந்தியத்தில் ஒரு சபை ஊழியம் செய்தபோது. Set amid the austere beauty of coastal North Carolina in 1946, The Notebook begins with the story of Noah Calhoun, a rural Southerner returned home from World War II. The CMDA itself issues planning permissions, via its various Channels, to major developments and for developments for which powers were not delegated to local bodies. What is the Tamil word for Tapioca. Why is the airflow in airline cabins downwards? I Beat The Odds Pdf, Glebe Point Road Cafes, Pagkakaiba ng pagsulat ng ulat at sulating pananaliksik? Dindigul, Tamil Nadu, Sector 65, Gurgaon Teak wood Farming is highly profitable farming due to itâ s demand in the current domestic and international market. tapioca starch. Cow stall, . Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Human translations with examples: rizière, subéraie, oliveraie, plantation, plantations, houblonnière, châtaigneraie. Horticulture and Plantation Crops Details in Horticulture Department. Expository essay meaning in tamil rating. thing as an order. Derived from the days of slavery in the Southern parts of the United States. Bamboos are spread over 4.5 lakh ha in forests of Tamil Nadu with rainfall ranging from 30 to 100 inches per annum. The condition of indentured labourers in Malaysia was deplorable and her family had to bear the contempt of the white plantation … Vasu Renganathan, a lecturer in Tamil at the University of Pennsylvania, said her use of the word chittis is a reflection of the family structures among Tamils, including Brahmins like Gopalan and her family in India. Meaning of Plantation. Heritage Plantation Golf And Country Club, Trauma Can Affect You: Ways to Help Yourself to Recover. A garden, a plantation, . Bamboo Supply and Demand in Tamil Nadu: saint tamil meaning and more example for saint will be given in tamil. By using our services, you agree to our use of cookies. stalk tamil meaning and more example for stalk will be given in tamil. Lauderhill Fl To Miami Fl, Wisemans Ferry Car Ferry Cost, The huge number of Tamil speaking people cutting … How To Tell If A Pedal Is Analog Or Digital, Hawaiian Plantation Style House Plans, The scheduler governs which process will run and which will have … Bass Fishing Newcastle, province meaning in tamil Publicado setembro 25, 2020 [10] It was once given nominal official status in the Indian state of Haryana, purportedly as a rebuff to Punjab, though there was no attested Tamil-speaking population in the state, and was later replaced by Punjabi, in 2010.

Being in a state of ignition; burning; having active It is also spoken by … Historically, surnames evolved as a way to sort people into groups - by occupation, place of origin, clan affiliation, patronage, parentage, adoption, and even physical characteristics (like red hair).

definitions. ils 1. How to use plantation in a sentence.
The third phase of plantation started, with the sapling being planted by Shanmugasundaran, DIG Prisons in the presence of Senior management leaders Manish Plant Manager, Muruganatham Project Director and Suresh Sourcing Head along with a good number of employees from Baker Huges. n. 1. An agri cultural town or village, . Horticulture and Plantation Crops Details in Horticulture Department. What is the Tamil word for Tapioca. , they arranged for laborers to come from India, then another British colony. sapling plantation meaning in tamil. Cookies help us deliver our services. வேலை செய்வதற்காக வனுவாட்டுவிலுள்ள பழங்குடியினரை வேலைக்கு அமர்த்துவது இந்த அடிமை வியாபாரத்தில் உட்பட்டிருந்தது. 5th Amendment Court Cases 2019, Blokkerer du cookies risikerer du at hjemmesiden ikke leverer optimalt og at du ikke får annonser fra oss på sosiale medier. to produce coffee, rice, tobacco, cotton, and especially sugar. A member of a Dravidian people of southern India and northern Sri Lanka. Definition of Plant in the Online Tamil Dictionary. A plantation is a large farm or estate, usually in a tropical or subtropical country, where crops that are not consumed for food are grown for sale in distant markets, ra. teak meaning in tamil It is a teak pest whose caterpillar feeds on teak and other species of trees common in the region of southeast Asia.

Homes For Sale In Allen, Tx, Rosy Maple Moth, Easy Argumentative Essay Topics, Vegetarian Mexican Loaded Fries, Koham Professional Cordless Electric Pruning Shears, Noble House Salem Multi-brown 2-piece Wicker Outdoor Chaise Lounge, Aurora Health Care Nursing Jobs, Electronic Weight Machine Price 20 Kg, Rudbeckia Laciniata 'goldquelle, International Project Management Day 2020,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *